Код на населеното място 2 (Abu dhabi)

Код на населеното място
Абу Даби
02
Местно време
Абу Даби
Население
Абу Даби
1 395 899
Телефонен номер за спешни случаи
Абу Даби
999
■ площ: Abu dhabi
Код на населеното място: 02
Код за повикване на държава: +971
E.164 (код на държавата): 971
Телефонен номер за спешни случаи: 999
Капитал: Абу Даби
език: арабски
Валута: Дирхам на арабските емирства (AED)
2 ЦИФРОВО ISO: AE
3 ЦИФРОВО ISO: ARE
Местно време: 17:10
Часова зона: Asia/Dubai
Население: 1 395 899
Площ на земята: 82 880 KM2

Код на населеното място 2 - Abu dhabi

Abu dhabi се намира в Обединени арабски емирства и има регионален код 2. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Abu dhabi от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +9712 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Абу Даби е 17:10. Абу Даби има население от 1 395 899 граждани (2020-07-08).