Код на населеното място 7 (Ras Alkhaimah)

Код на населеното място
Ras Alkhaimah
07
Местно време
Ras Alkhaimah
Телефонен номер за спешни случаи
Ras Alkhaimah
999
■ площ: Ras Alkhaimah
Код на населеното място: 07
Код за повикване на държава: +971
E.164 (код на държавата): 971
Телефонен номер за спешни случаи: 999
Капитал: Абу Даби
език: арабски
Валута: Дирхам на арабските емирства (AED)
2 ЦИФРОВО ISO: AE
3 ЦИФРОВО ISO: ARE
Местно време: 09:48
Часова зона: Asia/Dubai
Площ на земята: 82 880 KM2

Код на населеното място 7 - Ras Alkhaimah

Ras Alkhaimah се намира в Обединени арабски емирства и има регионален код 7. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Ras Alkhaimah от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +9717 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Ras Alkhaimah е 09:48.