Area code 2614 (Kleinwarasdorf)

Area code
Kleinwarasdorf
02614
Local time
Kleinwarasdorf
Population
Kleinwarasdorf
431
Emergency phone number
Kleinwarasdorf
112 or 133
Area: Kleinwarasdorf
Area code: 02614
Country Calling Code: +43
E.164 (Country Code): 43
Emergency phone number: 112 or 133
Capital: Vienna
Language: German
Valuta: Euro (EUR)
2 DIGIT ISO: AT
3 DIGIT ISO: AUT
Local Time: 04:33
Timezone: Europe/Vienna
Population: 431
Land Area: 83 858 KM2

Area code 2614 - Kleinwarasdorf

Kleinwarasdorf is located in Austria and has area code 2614. When calling a person or company located in Kleinwarasdorf from abroad, you must first type the plus sign (+) or double zero (00) followed by the country code and then the area code. In this case +432614 followed by the phone number.

Local time and other details

Local time in Kleinwarasdorf is 04:33. Kleinwarasdorf has a population of 431 citiciens (2018-07-28).

Kleinwarasdorf - Postal numbers

Kleinwarasdorf has 1 postal number / zip number.
Postal numberMunicipalityCountyLon/Lat
7304Kleinwarasdorf / Mali BorištofBurgenland16.589/47.5374