Dallas, Texas - Mã vùng 469

Mã vùng
Dallas, TX
0469
Giờ địa phương
Dallas, TX
Số điện thoại khẩn cấp
Dallas, TX
911
Trạng thái: Texas
Mã tiểu bang: TX
Diện tích: Dallas, TX
Mã vùng: 0469
Mã gọi quốc gia: +1
E.164 (Mã quốc gia): 1
Số điện thoại khẩn cấp: 911
Vốn: Washington DC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Valuta: Đô la Mỹ (USD)
2 DIGIT ISO: US
3 DIGIT ISO: USA
Giờ địa phương: 05:38
Múi giờ: America/Chicago
Dân số: 22 875 689
Diện tích đất: 9 629 091 KM2

Dallas, Texas - Hoa Kỳ, Texas

Dallas đặt tại Hoa Kỳ và có mã vùng 469. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Dallas từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +1469 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Dallas, TX là 05:38.

Dallas - Số bưu điện

Dallas có 120 các số bưu điện khác nhau.
Hiển thị tất cả các số bưu điện
Số bưu điệnThành phốQuậnLon / Lat
75262DallasTexas-96.7776/32.7673
75313DallasTexas-96.7776/32.7673
75315DallasTexas-96.7776/32.7673
75320DallasTexas-96.7776/32.7673
75326DallasTexas-96.7776/32.7673
75336DallasTexas-96.7776/32.7673
75339DallasTexas-96.7776/32.7673
75342DallasTexas-96.7776/32.7673
75354DallasTexas-96.7776/32.7673
75355DallasTexas-96.7776/32.7673
75356DallasTexas-96.7776/32.7673
75357DallasTexas-96.7776/32.7673
75358DallasTexas-96.7652/32.7942
75359DallasTexas-96.7776/32.7673
75312DallasTexas-96.7776/32.7673
75303DallasTexas-96.7776/32.7673
75263DallasTexas-96.7776/32.7673
75264DallasTexas-96.7776/32.7673
75265DallasTexas-96.7776/32.7673
75266DallasTexas-96.7776/32.7673
75267DallasTexas-96.7776/32.7673
75270DallasTexas-96.8019/32.7813
75275DallasTexas-96.7776/32.7673
75277DallasTexas-96.7776/32.7673
75283DallasTexas-96.7776/32.7673
75284DallasTexas-96.7776/32.7673
75285DallasTexas-96.7776/32.7673
75287DallasTexas-96.8314/33.0005
75301DallasTexas-96.7776/32.7673
75360DallasTexas-96.7776/32.7673
75367DallasTexas-96.7776/32.7673
75392DallasTexas-96.7776/32.7673
75393DallasTexas-96.7776/32.7673
75394DallasTexas-96.7776/32.7673
75395DallasTexas-96.7776/32.7673
75397DallasTexas-96.7776/32.7673
75398DallasTexas-96.7776/32.7673
54733DallasWisconsin-91.8368/45.2549
26036Dallasphia Tây Virginia-80.5508/39.9783
50063Dallas CenterIowa-93.9707/41.6862
62330Dallas CityIllinois-91.1255/40.572
17313DallastownPennsylvania-76.6535/39.9124
75065Lake DallasTexas-97.0237/33.1219
50062Melcher DallasIowa-93.2413/41.225
75391DallasTexas-96.7776/32.7673
75390DallasTexas-96.7776/32.7673
75368DallasTexas-96.7776/32.7673
75370DallasTexas-96.7776/32.7673
75371DallasTexas-96.7776/32.7673
75372DallasTexas-96.7776/32.7673
75373DallasTexas-96.7776/32.7673
75374DallasTexas-96.7776/32.7673
75376DallasTexas-96.7776/32.7673
75378DallasTexas-96.7776/32.7673
75379DallasTexas-96.7776/32.7673
75380DallasTexas-96.7776/32.7673
75381DallasTexas-96.7776/32.7673
75382DallasTexas-96.7776/32.7673
75389DallasTexas-96.7776/32.7673
50163Melcher DallasIowa-93.2413/41.225
30132DallasGeorgia-84.8278/33.9163
75210DallasTexas-96.743/32.7699
75211DallasTexas-96.9057/32.7319
75212DallasTexas-96.8714/32.7829
75214DallasTexas-96.7498/32.8248
75215DallasTexas-96.7623/32.7582
75216DallasTexas-96.7955/32.7086
75217DallasTexas-96.6755/32.7244
75218DallasTexas-96.6972/32.8463
75219DallasTexas-96.8142/32.8132
75220DallasTexas-96.8622/32.8681
75221DallasTexas-96.7877/32.8147
75222DallasTexas-96.7776/32.7673
75223DallasTexas-96.7475/32.7942
75209DallasTexas-96.826/32.8456
75208DallasTexas-96.8389/32.7492
30157DallasGeorgia-84.8621/33.9045
28034Dallasbắc Carolina-81.1862/35.3349
97338DallasOregon-123.32/44.9225
18612DallasPennsylvania-75.9834/41.3494
18690DallasPennsylvania-75.9633/41.3362
57529DallasNam Dakota-99.514/43.2351
75201DallasTexas-96.8044/32.7904
75202DallasTexas-96.8054/32.7781
75203DallasTexas-96.807/32.746
75204DallasTexas-96.7851/32.8038
75205DallasTexas-96.7843/32.826
75206DallasTexas-96.7692/32.831
75207DallasTexas-96.8319/32.7939
75224DallasTexas-96.8387/32.7114
75225DallasTexas-96.7918/32.8628
75242DallasTexas-96.7776/32.7673
75243DallasTexas-96.7285/32.9103
75244DallasTexas-96.8353/32.9322
75246DallasTexas-96.7697/32.7948
75247DallasTexas-96.8703/32.8152
75248DallasTexas-96.7942/32.9682
75249DallasTexas-96.9493/32.636
75250DallasTexas-96.7776/32.7673
75251DallasTexas-96.7751/32.9189
75252DallasTexas-96.7921/32.9968
75253DallasTexas-96.5964/32.6833
75254DallasTexas-96.819/32.9503
75260DallasTexas-96.7776/32.7673
75241DallasTexas-96.7774/32.6722
75240DallasTexas-96.7872/32.9374
75226DallasTexas-96.7676/32.7887
75227DallasTexas-96.6836/32.7672
75228DallasTexas-96.6784/32.825
75229DallasTexas-96.8588/32.8958
75230DallasTexas-96.7897/32.8999
75231DallasTexas-96.7495/32.8756
75232DallasTexas-96.8384/32.6647
75233DallasTexas-96.8725/32.7046
75234DallasTexas-96.8938/32.9245
75235DallasTexas-96.8388/32.8252
75236DallasTexas-96.9177/32.69
75237DallasTexas-96.8765/32.659
75238DallasTexas-96.708/32.877
75261DallasTexas-96.7776/32.7673

Các khu vực khác ở Texas với mã vùng 469

Dallas chia sẻ cùng một mã vùng (0469) với những 2 các khu vực khác ở Texas.

Plano, Dallas

Mã vùng Tên khu vực
0469 Plano
0469 Dallas
Các số điện thoại được báo cáo trong Dallas

Danh sách dưới đây chứa tất cả các số điện thoại mà chúng tôi đã nhận được báo cáo.

+12142349017 +1 214-234-9017 (214) 234-9017 tel:+1-214-234-9017
+12142660000 +1 214-266-0000 (214) 266-0000 tel:+1-214-266-0000
+12142670010 +1 214-267-0010 (214) 267-0010 tel:+1-214-267-0010
+12143020411 +1 214-302-0411 (214) 302-0411 tel:+1-214-302-0411
+12143020571 +1 214-302-0571 (214) 302-0571 tel:+1-214-302-0571
+12143020778 +1 214-302-0778 (214) 302-0778 tel:+1-214-302-0778
+12143028283 +1 214-302-8283 (214) 302-8283 tel:+1-214-302-8283
+12143028765 +1 214-302-8765 (214) 302-8765 tel:+1-214-302-8765
+12143064986 +1 214-306-4986 (214) 306-4986 tel:+1-214-306-4986
+12143065848 +1 214-306-5848 (214) 306-5848 tel:+1-214-306-5848
+12143066001 +1 214-306-6001 (214) 306-6001 tel:+1-214-306-6001
+12143066225 +1 214-306-6225 (214) 306-6225 tel:+1-214-306-6225
+12143066586 +1 214-306-6586 (214) 306-6586 tel:+1-214-306-6586
+12143066695 +1 214-306-6695 (214) 306-6695 tel:+1-214-306-6695
+12143067611 +1 214-306-7611 (214) 306-7611 tel:+1-214-306-7611
+12143067653 +1 214-306-7653 (214) 306-7653 tel:+1-214-306-7653
+12143067661 +1 214-306-7661 (214) 306-7661 tel:+1-214-306-7661
+12143067731 +1 214-306-7731 (214) 306-7731 tel:+1-214-306-7731
+12143068399 +1 214-306-8399 (214) 306-8399 tel:+1-214-306-8399
+12143310954 +1 214-331-0954 (214) 331-0954 tel:+1-214-331-0954
+12143417788 +1 214-341-7788 (214) 341-7788 tel:+1-214-341-7788
+12143478148 +1 214-347-8148 (214) 347-8148 tel:+1-214-347-8148
+12143502000 +1 214-350-2000 (214) 350-2000 tel:+1-214-350-2000
+12143550398 +1 214-355-0398 (214) 355-0398 tel:+1-214-355-0398
+12143770281 +1 214-377-0281 (214) 377-0281 tel:+1-214-377-0281
+12143771156 +1 214-377-1156 (214) 377-1156 tel:+1-214-377-1156
+12143771298 +1 214-377-1298 (214) 377-1298 tel:+1-214-377-1298
+12143771681 +1 214-377-1681 (214) 377-1681 tel:+1-214-377-1681
+12143771761 +1 214-377-1761 (214) 377-1761 tel:+1-214-377-1761
+12143799295 +1 214-379-9295 (214) 379-9295 tel:+1-214-379-9295
+12143886800 +1 214-388-6800 (214) 388-6800 tel:+1-214-388-6800
+12143939195 +1 214-393-9195 (214) 393-9195 tel:+1-214-393-9195
+12143939273 +1 214-393-9273 (214) 393-9273 tel:+1-214-393-9273
+12143939677 +1 214-393-9677 (214) 393-9677 tel:+1-214-393-9677
+12143939705 +1 214-393-9705 (214) 393-9705 tel:+1-214-393-9705
+12144206611 +1 214-420-6611 (214) 420-6611 tel:+1-214-420-6611
+12144592619 +1 214-459-2619 (214) 459-2619 tel:+1-214-459-2619
+12144594563 +1 214-459-4563 (214) 459-4563 tel:+1-214-459-4563
+12144594564 +1 214-459-4564 (214) 459-4564 tel:+1-214-459-4564
+12144594565 +1 214-459-4565 (214) 459-4565 tel:+1-214-459-4565
+12144594566 +1 214-459-4566 (214) 459-4566 tel:+1-214-459-4566
+12144594567 +1 214-459-4567 (214) 459-4567 tel:+1-214-459-4567
+12144594568 +1 214-459-4568 (214) 459-4568 tel:+1-214-459-4568
+12144594569 +1 214-459-4569 (214) 459-4569 tel:+1-214-459-4569
+12144594570 +1 214-459-4570 (214) 459-4570 tel:+1-214-459-4570
+12144840257 +1 214-484-0257 (214) 484-0257 tel:+1-214-484-0257
+12144840848 +1 214-484-0848 (214) 484-0848 tel:+1-214-484-0848
+12145031482 +1 214-503-1482 (214) 503-1482 tel:+1-214-503-1482
+12145205700 +1 214-520-5700 (214) 520-5700 tel:+1-214-520-5700
+12145214412 +1 214-521-4412 (214) 521-4412 tel:+1-214-521-4412