Odpowiedzialność wydawcy

WHOCALLED.TODAY JEST KONSTYTUCJONALNĄ BAZĄ DANYCH

Informacje udostępniane przez WebFinance Digital i Sverige AB na stronie WhoCalled.Today składają się z bazy danych. Ta baza danych jest chroniona przez szwedzką ustawę o wolności wypowiedzi (1991: 1469) (YGL), co oznacza, że baza danych jest chroniona konstytucyjnie.

Ochrona konstytucyjna oznacza m.in

  • Ustawa o danych osobowych (PuL) nie ma zastosowania, jeżeli stosowanie PuL byłoby sprzeczne z YGL.
  • Jednym ze skutków zastosowania ochrony konstytucyjnej jest to, że ustawa o danych osobowych (1998: 204) nie ma zastosowania.
  • Powiadamiający mają prawo do zachowania anonimowości
  • Żaden organ ani inna osoba nie może przeglądać podglądu przed publikacją
  • Tylko jedna osoba, wydawca, jest prawnie odpowiedzialna za treść
  • Władze lub inne osoby nie mogą badać nazwisk informatorów

Wydawcą odpowiedzialnym za WhoCalled.Today jest Richard Andersson, wyznaczony przez WebFinance Digital i Sverige AB.
Nazwa bazy danych: https://whoclaim.today/