Код на населеното място 53 (Moquegua)

Код на населеното място
Мокегуа
053
Местно време
Мокегуа
Население
Мокегуа
54 517
Телефонен номер за спешни случаи
Мокегуа
911
■ площ: Moquegua
Код на населеното място: 053
Код за повикване на държава: +51
E.164 (код на държавата): 51
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Лима
език: испански; кастилски
Валута: Перуански Нуево Сол (PEN)
2 ЦИФРОВО ISO: PE
3 ЦИФРОВО ISO: PER
Местно време: 22:41
Часова зона: America/Lima
Население: 54 517
Площ на земята: 1 285 220 KM2

Код на населеното място 53 - Moquegua

Moquegua се намира в Перу и има регионален код 53. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Moquegua от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +5153 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Мокегуа е 22:41. Мокегуа има население от 54 517 граждани (2019-09-05).

Moquegua - Пощенски номера

Moquegua има 1326 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
18611Pueblo NuevoМокегуа-71.3383/-17.615
18610PlatanalesМокегуа-71.4585/-17.324
18610Yerba BuenaМокегуа-71.4625/-17.308
18610Los OlivaresМокегуа-71.3039/-17.6021
18610La PascanaМокегуа-71.3111/-17.6081
18610Valle PacochaМокегуа-71.3578/-17.4018
18610PocomaМокегуа-71.3748/-17.4251
18620ChiviquinaМокегуа-71.2309/-17.6033
18620PedregalМокегуа-71.2106/-17.5763
18620El SausalМокегуа-71.2188/-17.5904
18620VeracruzМокегуа-71.3104/-17.6167
18620OsmoreМокегуа-71.1522/-17.5066
18620El MartirМокегуа-71.2644/-17.6197
18620El Majuelo de Santo DomingoМокегуа-71.2983/-17.6251
18620El HuesitoМокегуа-71.2481/-17.6192
18620Sausal FloridaМокегуа-71.2212/-17.5917
18620BofedalМокегуа-71.2651/-17.6225
18620San AntonioМокегуа-71.2573/-17.6155
18620India MuertaМокегуа-71.1675/-17.5291
18620SacramentoМокегуа-71.2919/-17.6288
18620PoqueraМокегуа-71.3112/-17.6216
18620Santo DomingoМокегуа-71.2833/-17.6333
18620ChaspayaМокегуа-71.2545/-17.6137
18620ChaspayitaМокегуа-71.2543/-17.6134
18620En MajueloМокегуа-71.3079/-17.6226
18620El HuesoМокегуа-71.2518/-17.6163
18620ChirivayaМокегуа-71.2864/-17.6275
18620Los MendozasМокегуа-71.2637/-17.6171
18620Los MaldonadoМокегуа-71.1843/-17.5552
18620La CompañiaМокегуа-71.2724/-17.622
18620La SalvadoraМокегуа-71.265/-17.619
18620El AlgarrobalМокегуа-71.2678/-17.6228
18620La PampaМокегуа-71.2289/-17.5983
18620La PampitaМокегуа-71.2621/-17.6174
18620El HigueralМокегуа-71.2555/-17.6156
18620La HuertaМокегуа-71.2912/-17.6318
18620El AlgodonalМокегуа-71.2396/-17.6117
18620LoretoМокегуа-71.2333/-17.5167
18620La CaraМокегуа-71.3167/-17.6167
18620Yaral - FloridaМокегуа-71.2143/-17.5879
18620Las Pampas del SausalМокегуа-71.2164/-17.5881
18620Los HernandezМокегуа-71.1801/-17.5496
18601IloМокегуа-71.3411/-17.6319
18600Cuartel PisaguaМокегуа-71.368/-17.69
18600CatacataМокегуа-71.3632/-17.6756
18520ExchajeМокегуа-70.7259/-16.229
18520PucaraМокегуа-70.7103/-16.2429
18520SacanayaМокегуа-70.6368/-16.2574
18520TacapelacМокегуа-70.7027/-16.2561
18520YungaМокегуа-70.6833/-16.2
18520La PampillaМокегуа-70.6984/-16.21
18520JampaturiМокегуа-70.6444/-16.2183
18520QasaramaМокегуа-70.6731/-16.1965
18520QuelloquelloМокегуа-70.6192/-16.2223
18520CalajonМокегуа-70.6633/-16.2061
18520TalacacМокегуа-70.6952/-16.2392
18520CuchunchayocМокегуа-70.7171/-16.2488
18520TahuentiaМокегуа-70.6779/-16.2662
18520ChacahuaМокегуа-70.6445/-16.2554
18520PharaМокегуа-70.6088/-16.2391
18520LojetaМокегуа-70.649/-16.168
18520QuilcataМокегуа-70.6482/-16.2509
18520AquinaМокегуа-70.6649/-16.186
18520ArapaМокегуа-70.6591/-16.1733
18520SicunayaМокегуа-70.6266/-16.2639
18520ParcapuquioМокегуа-70.6151/-16.2615
18520Chojochojo (Chocochoco)Мокегуа-70.631/-16.2284
18320Centro CochaniМокегуа-70.8924/-16.1064
18320San Miguel ViejoМокегуа-70.8339/-16.4146
18320Querapi CamaleaМокегуа-70.8832/-16.3811
18320San Pedro de Camata (Camata)Мокегуа-70.7187/-16.2155
18320QuerapiМокегуа-70.8667/-16.3667
18320QueralaМокегуа-70.7595/-16.1771
18320CasahuasiМокегуа-70.7667/-16.1167
18320SacohayaМокегуа-70.8742/-16.4033
18320Santa CapiМокегуа-70.8559/-16.428
18320CarhuayaМокегуа-70.8908/-16.3954
18320QuillasacaМокегуа-70.8631/-16.3898
18320Quilla QuillaМокегуа-70.8708/-16.1682
18320ChalogenМокегуа-70.8195/-16.3847
18320CcottaМокегуа-70.6734/-16.1748
18320La HuertaМокегуа-70.8394/-16.4207
18320Salle HojocМокегуа-70.6983/-16.1533
18320Sacohaya ViejoМокегуа-70.8741/-16.3937
18320IscalirayocМокегуа-70.8568/-16.1715
18320ChalhuaniМокегуа-70.7419/-16.036
18320San Cristobal de TorataМокегуа-70.7434/-16.3511
18320ChacapataМокегуа-70.756/-16.164
18320ChacaniМокегуа-70.8157/-16.132
18320CatabiМокегуа-70.7457/-16.0442
18320QuinsapuquioМокегуа-70.7872/-16.1599
18320MatazoМокегуа-70.8461/-16.1686
18320ParaМокегуа-70.8487/-16.3281
18320LlipipuncoМокегуа-70.7177/-16.061
18320ChuriМокегуа-70.7595/-16.2045
18320ChuñochayaМокегуа-70.7961/-16.1679
18320Kanlli ChupaМокегуа-70.8884/-16.1115
18320ChullunquianiМокегуа-70.8103/-16.114
18320PatamolinoМокегуа-70.8726/-16.3814
18320PausaМокегуа-70.8339/-16.1711
18320KakhacuchoМокегуа-70.7984/-16.0146
18320Pampa HuasiМокегуа-70.7753/-16.1663
18320Condor SayanaМокегуа-70.8427/-16.1658
18320LacajeМокегуа-70.8142/-16.1162
18320MujumpataМокегуа-70.8651/-16.4022
18320OkekhakaМокегуа-70.8665/-16.1323
18320Juchuy PulonМокегуа-70.8456/-16.3008
18320PachamayoМокегуа-70.6848/-16.1705
18320CoalaqueМокегуа-70.7322/-16.0957
18320CibayaМокегуа-70.7491/-16.2383
18320LlapapampaМокегуа-70.8919/-16.388
18320Phara PuncoМокегуа-70.8432/-16.3344
18320ChocalaqueМокегуа-70.8308/-16.424
18320PucacanchaМокегуа-70.8642/-16.1704
18320ChilisquiaМокегуа-70.8578/-16.3946
18320PucaraМокегуа-70.7648/-16.1497
18320PinoquilloniМокегуа-70.7989/-16.1272
18320PucarillaМокегуа-70.8393/-16.2466
18320PukaquiclloМокегуа-70.7943/-16.0237
18320EscoleaМокегуа-70.8489/-16.4368
18320ChianМокегуа-70.8283/-16.4207
18320Puca CanchaМокегуа-70.8157/-16.2438
18320PostoconiМокегуа-70.8618/-16.2716
18320ChoallaveМокегуа-70.8632/-16.2688
18320LacacacheМокегуа-70.8655/-16.1265
18320PilloneМокегуа-70.8251/-16.1184
18320EscachaМокегуа-70.8378/-16.3928
18320Escacha BajoМокегуа-70.8373/-16.3931
18320Chimpa San MiguelМокегуа-70.8274/-16.4126
18320Chimpa PampaМокегуа-70.8445/-16.4235
18320Chimpa ChimpaМокегуа-70.8491/-16.4171
18320Puma ColloМокегуа-70.7633/-16.0302
18320TimilloМокегуа-70.8482/-16.2177
18320TacumayoМокегуа-70.8677/-16.2944
18320ApachetaМокегуа-70.8619/-16.3876
18320SulahuayaМокегуа-70.87/-16.4088
18320Huchuy PilloneМокегуа-70.8205/-16.1235
18320Huray HuacoМокегуа-70.7714/-16.0319
18320TonjahuaМокегуа-70.8416/-16.43
18320TonohayaМокегуа-70.8582/-16.3976
18320HuancasinacМокегуа-70.8746/-16.1215
18320HamantaraМокегуа-70.693/-16.1258
18320YaribayaМокегуа-70.7758/-16.2015
18320Tahuaca (San Miguel Nuevo)Мокегуа-70.8334/-16.4163
18320CaballoniМокегуа-70.7523/-16.1754
18320TobocuchoМокегуа-70.7877/-16.1484
18320YacuchayaМокегуа-70.8638/-16.2654
18320TassaМокегуа-70.6949/-16.1829
18320Hatun HuaycoМокегуа-70.7555/-16.0599
18320YalaguaМокегуа-70.7559/-16.2831
18320HiducharaМокегуа-70.7849/-16.1585
18320AnascapaМокегуа-70.8333/-16.4167
18320TocroyoМокегуа-70.791/-16.1729
18320HuachutuleМокегуа-70.8592/-16.3915
18320Huchuy MatazoМокегуа-70.8489/-16.1812
18320Yurac KanchaМокегуа-70.7714/-16.0263
18320Huray PumacolloМокегуа-70.7426/-16.0292
18320HuaypanyМокегуа-70.8201/-16.1128
18320CanamayoМокегуа-70.7596/-16.1943
18320CandaraveМокегуа-70.8053/-16.1222
18320UbinasМокегуа-70.8667/-16.4
18320Hospicio CabreriaМокегуа-70.8565/-16.4196
18320ApaqueaМокегуа-70.8537/-16.4214
18320HuancaraniМокегуа-70.8854/-16.3979
18320HospitalМокегуа-70.835/-16.4278
18320SieneguillaМокегуа-70.7852/-16.1575
18320Jayo JayoМокегуа-70.7537/-16.1716
18300El ChorroМокегуа-70.8664/-16.7505
18300LactogenМокегуа-70.8223/-16.7593
18300La IslaМокегуа-70.8633/-16.7295
18300TojraМокегуа-70.8791/-16.7519
18300CoroМокегуа-70.7921/-16.7362
18300QuinistaquillasМокегуа-70.8833/-16.75
18300Los MollesМокегуа-70.7953/-16.7395
18300La CuevaМокегуа-70.7888/-16.7355
18300TassataМокегуа-70.8648/-16.7148
18300Santa CruzМокегуа-70.864/-16.7437
18300QuiantoМокегуа-70.7961/-16.7404
18300La ChimpaМокегуа-70.8809/-16.7541
18300Santa RosaМокегуа-70.8657/-16.729
18300La CataМокегуа-70.875/-16.747
18300GuadalupeМокегуа-70.8674/-16.7539
18300Agua BlancaМокегуа-70.8171/-16.7449
18300YaralcitoМокегуа-70.7926/-16.7385
18300YaralМокегуа-70.932/-16.7742
18300San Jose de ChimpapampaМокегуа-70.8663/-16.7487
18300TorrecillasМокегуа-70.7918/-16.7374
18300ClemesiМокегуа-70.9108/-16.7737
18300CampayaМокегуа-70.961/-16.777
18300YaraguaМокегуа-70.8233/-16.7609
18300PedregalМокегуа-70.8677/-16.7414
18300San PedroМокегуа-70.8475/-16.7629
18300Alto la Villa del CarmenМокегуа-70.8714/-16.7509
18300Agua DulceМокегуа-70.8564/-16.7613
18220PatallaМокегуа-71.1984/-16.4735
18220TiliaМокегуа-71.1736/-16.6727
18220ChuñuhuayoМокегуа-71.1879/-16.607
18220PucrupampaМокегуа-71.2046/-16.4684
18220TocalacaМокегуа-71.2014/-16.5995
18220JorataМокегуа-71.2303/-16.6206
18220ChilcahuadaМокегуа-71.1505/-16.6431
18220ApachetaМокегуа-71.2326/-16.501
18220ChilitiaМокегуа-71.1891/-16.4775
18220PacchantoМокегуа-71.2019/-16.5567
18220ArenalМокегуа-71.1815/-16.6567
18220Buenos AiresМокегуа-71.1881/-16.6098
18220ChimuraМокегуа-71.1565/-16.5446
18220OrlaqueМокегуа-71.2325/-16.5847
18220OrcosaniМокегуа-71.1789/-16.4775
18220PocohuayoМокегуа-71.1774/-16.6588
18220TolapampaМокегуа-71.1693/-16.616
18220TohataМокегуа-71.1709/-16.6673
18220ChiripampaМокегуа-71.1928/-16.5858
18220HuascanaМокегуа-71.1686/-16.6049
18220AnataМокегуа-71.1903/-16.6132
18220VallecitoМокегуа-71.1933/-16.6393
18220Quebrada HondaМокегуа-71.1461/-16.6401
18220El AlisoМокегуа-71.1901/-16.6112
18220QuestiaМокегуа-71.1736/-16.5476
18220IquipaguaМокегуа-71.1579/-16.5672
18220TalasquiaМокегуа-71.1788/-16.6509
18220Salinas MocheМокегуа-71.2102/-16.4788
18220ChilataМокегуа-71.2319/-16.6401
18220SubinМокегуа-71.2001/-16.6354
18220ChacahuayoМокегуа-71.1889/-16.6131
18220TalamolleМокегуа-71.2338/-16.5659
18220QuillguaniМокегуа-71.2292/-16.4638
18220LlojomureМокегуа-71.1993/-16.6223
18220SamazoМокегуа-71.1945/-16.6329
18220La HuataМокегуа-71.1419/-16.6804
18220SegundiaМокегуа-71.1987/-16.6236
18220PuquinaМокегуа-71.1844/-16.6236
18220Santa Rosa de PucaraМокегуа-71.2153/-16.6081
18220Talamolle ViejoМокегуа-71.2389/-16.563
18220ConoragenМокегуа-71.1764/-16.6435
18310CarachajeМокегуа-70.8626/-16.4817
18310PataliМокегуа-70.7682/-16.4991
18310YuraccanchaМокегуа-70.8638/-16.4752
18310SujamureМокегуа-70.857/-16.4683
18310UlintoМокегуа-70.7606/-16.5073
18310ChacchajenМокегуа-70.82/-16.4629
18310Lojen SalinasМокегуа-70.9734/-16.4207
18310CandahuaМокегуа-70.8081/-16.5386
18310Fundo HuasamayoМокегуа-70.8278/-16.4277
18310AyascapaМокегуа-70.822/-16.4324
18310SintacanМокегуа-70.8167/-16.4167
18310TuruhayaМокегуа-70.8237/-16.4249
18310ChiujМокегуа-70.8395/-16.4686
18310CoapampaМокегуа-70.8653/-16.4674
18310ChusaМокегуа-70.8185/-16.4339
18310TonlaqueМокегуа-70.821/-16.4989
18310JuchuycacahuaraМокегуа-70.7593/-16.4995
18310HuarinaМокегуа-70.8/-16.4333
18310Villa CandahuaМокегуа-70.8117/-16.5337
18310PucaraМокегуа-70.826/-16.4314
18310YacasМокегуа-70.798/-16.5148
18310Janac HuarinaМокегуа-70.815/-16.4391
18310HualintacanМокегуа-70.8251/-16.4374
18310PucasayaМокегуа-70.9153/-16.4842
18310AnimasМокегуа-70.8128/-16.455
18310JanaguaМокегуа-70.8333/-16.45
18310ChijulaqueМокегуа-70.7859/-16.4286
18310MimulaqueМокегуа-70.9161/-16.4762
18310ChampanaМокегуа-70.8188/-16.4944
18310PunisquinМокегуа-70.8254/-16.4854
18310YalaqueМокегуа-70.7397/-16.6039
18310CachiМокегуа-70.8223/-16.4305
18310ChichilaqueМокегуа-70.7904/-16.5781
18310MatalaqueМокегуа-70.8167/-16.4833
18310ChimpatonlaqueМокегуа-70.8155/-16.5221
18310HuasapampaМокегуа-70.8256/-16.4971
18310CacahuaraМокегуа-70.7932/-16.5396
18310HuataguaМокегуа-70.8167/-16.4167
18510MillichulpaМокегуа-70.5511/-16.2977
18510ParcapucyoМокегуа-70.6069/-16.2719
18510CuroМокегуа-70.5654/-16.3088
18510AchiseМокегуа-70.6089/-16.3334
18510CochaМокегуа-70.7117/-16.2865
18510LloqueМокегуа-70.7333/-16.3333
18510PacoМокегуа-70.6285/-16.293
18510LojenМокегуа-70.5426/-16.3553
18510PacomachayМокегуа-70.5935/-16.3616
18510ÑañocasaМокегуа-70.5451/-16.3114
18510Yurac CasaМокегуа-70.6093/-16.291
18510Luque (Luco)Мокегуа-70.7428/-16.3014
18510UmalsoМокегуа-70.5718/-16.3257
18510ChichillapiМокегуа-70.5307/-16.3678
18510ChacahuaМокегуа-70.7/-16.3167
18510TaliseМокегуа-70.7256/-16.3569
18510IropuñonaМокегуа-70.5492/-16.2739
18510QuillahuaniМокегуа-70.5797/-16.2789
18510CantachajМокегуа-70.7123/-16.3222
18510ChiquirapataМокегуа-70.7256/-16.3539
18510ChimpacuchoМокегуа-70.5548/-16.3159
18510GuasaguaseМокегуа-70.5524/-16.3529
18510Portillo PuncoМокегуа-70.7333/-16.3264
18510SinihaniМокегуа-70.5631/-16.2398
18510QuinsapuyocМокегуа-70.5657/-16.3043
18510PatahuasiМокегуа-70.5697/-16.2967
18510PataqueñaМокегуа-70.6185/-16.3212
18510PatapampaМокегуа-70.7227/-16.2965
18510HumalikeМокегуа-70.7316/-16.3235
18510JapuititaМокегуа-70.5364/-16.3597
18510JapoМокегуа-70.6788/-16.294
18510CamataМокегуа-70.5888/-16.3066
18230EscotaМокегуа-71.1781/-16.7877
18230LenМокегуа-71.3899/-16.9765
18230TegaМокегуа-71.1825/-16.8142
18230CambayaМокегуа-71.3116/-16.8109
18230TerceroМокегуа-71.1635/-16.8316
18230ChayñariМокегуа-71.1594/-16.8877
18230MaucallactaМокегуа-71.1972/-16.6724
18230Puente Antiguo de MoqueguaМокегуа-71.2107/-16.9155
18230VinomoreМокегуа-71.1789/-16.7674
18230ColumbiaМокегуа-71.3053/-16.9535
18230Teca HualinМокегуа-71.1658/-16.844
18230CalepaМокегуа-71.2419/-16.8072
18230La CapillaМокегуа-71.1792/-16.7569
18230La LibertadМокегуа-71.2185/-16.6852
18230TalaМокегуа-71.1803/-16.7467
18230ChallahuayoМокегуа-71.1804/-16.7414
18230SahuanayМокегуа-71.1825/-16.7756
18230QuisquilloqueМокегуа-71.196/-16.6642
18230YanahuaraМокегуа-71.1782/-16.7919
18230SojamureМокегуа-71.1656/-16.6912
18230KekesanaМокегуа-71.1629/-16.8271
18230EsquinoМокегуа-71.2088/-16.8875
18230CallahuasiМокегуа-71.3083/-16.8222
18230TalahuayoМокегуа-71.1811/-16.7354
18230CalihuayoМокегуа-71.1997/-16.6606
18230YoxinaМокегуа-71.3785/-16.9733
18230ColoradosМокегуа-71.3068/-16.8182
18230Minera Pampa de CobreМокегуа-71.3563/-16.7692
18230HuaynalenМокегуа-71.3895/-16.9753
18230CoalaqueМокегуа-71.25/-16.8167
18230CarrizalМокегуа-71.2409/-16.7704
18230Peña NegraМокегуа-71.3124/-16.9472
18230El PadreМокегуа-71.3494/-16.9476
18230Jito HualinМокегуа-71.1481/-16.8599
18230CuruyoМокегуа-71.1801/-16.7514
18230TorcaМокегуа-71.1781/-16.7275
18230PeconМокегуа-71.2434/-16.7573
18230CanteriaМокегуа-71.1972/-16.6816
18230HuacanalesМокегуа-71.3453/-16.9434
18230Huayra PuncoМокегуа-71.1772/-16.8031
18230SecheМокегуа-71.2163/-16.6967
18230Pampa BlancaМокегуа-71.2463/-16.7793
18230CaimanМокегуа-71.1675/-16.707
18230MorilloМокегуа-71.3728/-16.9711
18230MoromolleМокегуа-71.2481/-16.8256
18230HembrunaМокегуа-71.1725/-16.7139
18230SamantoМокегуа-71.2483/-16.9306
18230San FranciscoМокегуа-71.344/-16.9632
18230La BocaМокегуа-71.1666/-16.8376
18230HuacchirantoМокегуа-71.3811/-16.9715
18230OsobayaМокегуа-71.3303/-16.9442
18230Chinchin TamboМокегуа-71.3297/-16.9385
18230FuerteМокегуа-71.1605/-16.8505
18530JucuniМокегуа-70.4203/-16.3289
18530HuancuniМокегуа-70.655/-16.0576
18530IchuñaМокегуа-70.5667/-16.15
18530Kello CacaМокегуа-70.6526/-16.0646
18530IchuntataМокегуа-70.406/-16.4143
18530Janco NecoМокегуа-70.3697/-16.3645
18530JachachuroМокегуа-70.3716/-16.3678
18530IchupampaМокегуа-70.568/-16.1548
18530JachaviМокегуа-70.6464/-16.0902
18530HueccoМокегуа-70.4782/-16.073
18530Janco IchincaМокегуа-70.441/-16.288
18530Zora CotaМокегуа-70.4559/-16.336
18530Janco SajaМокегуа-70.3521/-16.3403
18530JancojaquiМокегуа-70.3475/-16.3123
18530Juchuy PacchiriМокегуа-70.4532/-16.1322
18530JancomarcaМокегуа-70.3961/-16.3796
18530JeuquehueccoМокегуа-70.3938/-16.3325
18530HuayrutaМокегуа-70.473/-16.0802
18530Jesus MariaМокегуа-70.4307/-16.1259
18530JayujayuniМокегуа-70.3847/-16.401
18530HuertaniМокегуа-70.4091/-16.344
18530Huaychuni (Moaychun)Мокегуа-70.3887/-16.3317
18530Kaurani PujoМокегуа-70.3944/-16.4103
18530JachutaМокегуа-70.3471/-16.315
18530KalachejotaМокегуа-70.4693/-16.1216
18530JupiskaМокегуа-70.5141/-16.1734
18530JacosiveМокегуа-70.4445/-16.2901
18530JaipipiñaМокегуа-70.3598/-16.3439
18530Jatumpuquio (Jatunpujo)Мокегуа-70.536/-16.1691
18530HumacotaМокегуа-70.3629/-16.3964
18530Huku OxaniМокегуа-70.5423/-16.1331
18530JanchallaneМокегуа-70.4184/-16.1612
18530Janco HuarayaМокегуа-70.3495/-16.3307
18530Jatun PampaМокегуа-70.4493/-16.2755
18530QuillancaniМокегуа-70.4033/-16.4204
18530Santa Cruz de Oyo Oyo (Santa CruМокегуа-70.5788/-16.157
18530Santiago de ChucapacaМокегуа-70.518/-16.1916
18530Sasa ViniМокегуа-70.5436/-16.1378
18530SicuaniМокегуа-70.5134/-16.1332
18530SifincaniМокегуа-70.6628/-16.1291
18530SorallaМокегуа-70.4715/-16.129
18530SuesunaniМокегуа-70.6362/-16.0549
18530SunimayaМокегуа-70.6125/-16.094
18530Tambo ViscachaМокегуа-70.5243/-16.06
18530TicachuroМокегуа-70.5525/-16.0567
18530San Juan de MirafloresМокегуа-70.5716/-16.1581
18530San Jose HuitomayoМокегуа-70.472/-16.0875
18530QuiscacanchaМокегуа-70.3729/-16.3716
18530RopascaМокегуа-70.6536/-16.0361
18530RunachaquiМокегуа-70.4527/-16.2193
18530SacamayaМокегуа-70.5897/-16.147
18530SallaМокегуа-70.4265/-16.3481
18530SallacachiМокегуа-70.4422/-16.2916
18530SallakeМокегуа-70.4248/-16.3059
18530SallallaМокегуа-70.3579/-16.4023
18530SallujoccoМокегуа-70.374/-16.4104
18530San Jose de UmalzoМокегуа-70.4908/-16.1356
18530TiramarcaМокегуа-70.3969/-16.1573
18530TisnacuchoМокегуа-70.4365/-16.3015
18530TocllalacaМокегуа-70.3596/-16.3267
18530VilajakeМокегуа-70.3722/-16.3735
18530VilamayoМокегуа-70.4198/-16.318
18530WallapujoМокегуа-70.538/-16.139
18530WilacolloМокегуа-70.4205/-16.3206
18530YanahuaraМокегуа-70.554/-16.1311
18530YanapuquioМокегуа-70.6524/-16.1046
18530Yanapuquio ChicoМокегуа-70.6588/-16.1161
18530YaraccanchaМокегуа-70.6552/-16.0705
18530YaraguaМокегуа-70.6646/-16.0153
18530YuraccanchaМокегуа-70.4644/-16.3451
18530VilachuaМокегуа-70.6457/-16.135
18530VilacaycoМокегуа-70.4295/-16.3074
18530TojroyoМокегуа-70.462/-16.1106
18530TolacolloМокегуа-70.5098/-16.0751
18530TolapalcaМокегуа-70.6658/-16.0102
18530TorrineМокегуа-70.6268/-16.0474
18530TotalaqueМокегуа-70.6433/-16.1493
18530TotoraniМокегуа-70.547/-16.132
18530TujruyoМокегуа-70.4539/-16.1156
18530VaqueriaМокегуа-70.64/-15.9893
18530Vila ApachetaМокегуа-70.4389/-16.2328
18530Vila VilaniМокегуа-70.3752/-16.3906
18530YuraclloxinaМокегуа-70.6498/-16.0518
18530QuilcataМокегуа-70.6563/-16.1214
18530HuaracuchoМокегуа-70.6687/-16.0927
18530MaycunacaМокегуа-70.6036/-16.1448
18530MayuhuasiМокегуа-70.4503/-16.2849
18530MitapataМокегуа-70.6627/-16.081
18530MullipuncoМокегуа-70.5576/-16.1256
18530NayruhutaМокегуа-70.5395/-16.1382
18530OturunganiМокегуа-70.4015/-16.3053
18530PacchireМокегуа-70.4567/-16.1318
18530PacocahuaМокегуа-70.3997/-16.2427
18530PacrapujoМокегуа-70.5778/-16.0537
18530PacumaМокегуа-70.367/-16.3947
18530MamaniriМокегуа-70.4468/-16.2789
18530LlustaМокегуа-70.427/-16.3181
18530La RampujoМокегуа-70.3921/-16.3158
18530La YuntaМокегуа-70.608/-16.1086
18530LaramaccotaМокегуа-70.3711/-16.3401
18530Ll AllahuaneМокегуа-70.5347/-16.1051
18530LlacasiriМокегуа-70.5333/-16.0737
18530LlapaМокегуа-70.6306/-16.0227
18530LlapachuroМокегуа-70.6513/-16.0025
18530Llipi PuncoМокегуа-70.6565/-16.0953
18530LlocreritaМокегуа-70.442/-16.294
18530LluctaМокегуа-70.4277/-16.3164
18530PallcaМокегуа-70.5395/-16.1572
18530PaltuturiМокегуа-70.656/-16.0683
18530PampacacaМокегуа-70.6298/-16.0546
18530PiscohotaМокегуа-70.4639/-16.3536
18530Pobaya (Puhaya)Мокегуа-70.6352/-16.1582
18530QuinsapuquioМокегуа-70.559/-16.1271
18530PucacajaМокегуа-70.6523/-16.0635
18530PucalacayaМокегуа-70.438/-16.3041
18530PucaraМокегуа-70.4321/-16.1908
18530Pucro PucroМокегуа-70.478/-16.2043
18530Pulla PullaniМокегуа-70.3834/-16.4088
18530PuncoМокегуа-70.3779/-16.3795
18530Putu UtaniМокегуа-70.3632/-16.4076
18530PiruaniМокегуа-70.5683/-16.1369
18530PiñatiaМокегуа-70.6475/-16.0646
18530PampacuchoМокегуа-70.6187/-16.0083
18530PampalarancotaМокегуа-70.3466/-16.3233
18530ParachuroМокегуа-70.386/-16.3433
18530Pata AmaniМокегуа-70.4255/-16.3978
18530Pata OxaniМокегуа-70.4421/-16.1063
18530PataqueñaМокегуа-70.6049/-16.1128
18530PchoquecachiМокегуа-70.4454/-16.2854
18530PesqueМокегуа-70.4527/-16.3657
18530PilconeМокегуа-70.5135/-16.2997
18530PillunaniМокегуа-70.4289/-16.297
18530QuellaquellaМокегуа-70.5921/-16.1009
18530HuancuneМокегуа-70.4398/-16.1353
18530CacamayoМокегуа-70.5914/-16.0163
18530CañaliМокегуа-70.5143/-16.1264
18530CanchalomaМокегуа-70.656/-16.0768
18530CuchuchuneМокегуа-70.4131/-16.3756
18530CruzaniМокегуа-70.4094/-16.1838
18530AntaМокегуа-70.3609/-16.401
18530Cruz CaccaМокегуа-70.461/-16.2564
18530FundicionМокегуа-70.4102/-16.1395
18530AnicataМокегуа-70.5139/-16.1868
18530CastilloneМокегуа-70.5746/-16.1295
18530CatusiviМокегуа-70.6584/-16.1225
18530Caballo JataМокегуа-70.5421/-16.1308
18530CorireМокегуа-70.5156/-16.1821
18530CorapoloМокегуа-70.6356/-16.1653
18530CcollantaniМокегуа-70.3864/-16.3687
18530CcollpaМокегуа-70.3521/-16.3187
18530ZoralayaМокегуа-70.4393/-16.2992
18530CuturiМокегуа-70.4488/-16.2351
18530Cuturi UcjuМокегуа-70.4483/-16.2441
18530AntajahuaМокегуа-70.615/-16.1453
18530CacapataМокегуа-70.656/-16.0544
18530CachilayaМокегуа-70.5814/-16.1055
18530CachipascanaМокегуа-70.4759/-16.0923
18530CalacalaniМокегуа-70.4402/-16.2969
18530Atas AtasМокегуа-70.6625/-16.0845
18530CalazayaМокегуа-70.4307/-16.3594
18530CaleujataМокегуа-70.5082/-16.1337
18530CallancaniМокегуа-70.4457/-16.2908
18530CamacaМокегуа-70.3658/-16.3157
18530Crucero ItapalloniМокегуа-70.4692/-16.1529
18530CamataМокегуа-70.6366/-16.0452
18530ArroshuasiМокегуа-70.6548/-16.0463
18530CamilacaМокегуа-70.6622/-16.1343
18530CamllapampaМокегуа-70.5459/-16.1364
18530ApachetaМокегуа-70.4389/-16.2328
18530AñutayaniМокегуа-70.4174/-16.3235
18530AnchallaniМокегуа-70.5088/-16.1298
18530ChajeМокегуа-70.4969/-16.2899
18530HuancaraniМокегуа-70.5955/-16.0493
18530ChiarauyoМокегуа-70.4463/-16.2818
18530CollanulloМокегуа-70.6619/-16.0256
18530CollahuaquiМокегуа-70.6677/-16.0903
18530HuacollumaniМокегуа-70.4091/-16.3329
18530HualcatacaМокегуа-70.6344/-16.025
18530ChosecaniМокегуа-70.6135/-16.0011
18530ChaupipiñaМокегуа-70.4152/-16.3263
18530CodorpataМокегуа-70.5926/-16.1402
18530CochapampaМокегуа-70.4102/-16.3272
18530CobrepataМокегуа-70.4194/-16.1039
18530ChilacachiМокегуа-70.3639/-16.3984
18530AlcamaraniМокегуа-70.363/-16.4097
18530ChillisayaМокегуа-70.6449/-15.9975
18530ChimoМокегуа-70.4367/-16.2941
18530ChuncuruniМокегуа-70.6411/-16.0254
18530ChocñacotaМокегуа-70.4814/-16.0453
18530Collpa PatillaМокегуа-70.3739/-16.316
18530CondoraniМокегуа-70.4463/-16.2874
18530ChallacajaМокегуа-70.6534/-16.0047
18530HuacamicunaМокегуа-70.6515/-16.0799
18530Challhuane (Santa Clara)Мокегуа-70.4893/-16.2368
18530ChallachallaМокегуа-70.6527/-16.0417
18530AmpatuniМокегуа-70.6384/-16.0056
18530ChapraniМокегуа-70.3715/-16.3332
18530CollpacuchoМокегуа-70.6632/-16.0923
18530AmaniМокегуа-70.3946/-16.4058
18210El EstanqueМокегуа-71.0404/-16.6244
18210Pampa NorteМокегуа-71.0198/-16.6419
18210Pampa SurМокегуа-71.0231/-16.6595
18210QuishuarantoМокегуа-71.0093/-16.5769
18210ChaclacaМокегуа-71.0178/-16.6201
18210ChiripampaМокегуа-71.0864/-16.6309
18210ChirishuaycoМокегуа-71.0548/-16.6331
18210ErialisesМокегуа-71.0471/-16.695
18210LulioМокегуа-71.0624/-16.6589
18210MollepampaМокегуа-71.0332/-16.6102
18210Pampa de DoloresМокегуа-71.0435/-16.6305
18210PalcamayoМокегуа-71.0332/-16.5357
18210Santa ElenaМокегуа-71.0511/-16.6824
18210Santa RosaМокегуа-71.0403/-16.6774
18210CollohuayoМокегуа-71.0422/-16.6714
18210ColineМокегуа-71.0464/-16.4898
18210Santa Rosa de SalinasМокегуа-71.0543/-16.4731
18210Santa CruzМокегуа-71.0386/-16.6484
18210ChahuarayoМокегуа-71.0531/-16.6899
18210CayrantoМокегуа-71.0989/-16.6212
18210San Jose de RonjaderoМокегуа-71.0375/-16.6486
18210Cruz PataМокегуа-71.0133/-16.6465
18210CoalaqueМокегуа-71.0225/-16.649
18210WirirosМокегуа-71.007/-16.6323
18210BellavistaМокегуа-71.0382/-16.6419
18210HuasacacheМокегуа-71.0284/-16.6563
18210Ulucan (Hullucan)Мокегуа-71.033/-16.5895
18210HuallhuantoМокегуа-71.1016/-16.6164
18210Alto InfiernilloМокегуа-71.0156/-16.6233
18210HuarangayoМокегуа-71.0529/-16.6399
18210YarapampaМокегуа-71.0201/-16.6642
18210IngresantesМокегуа-71.0081/-16.6208
18210AmataМокегуа-71.0844/-16.6168
18500CircahuasiМокегуа-70.5771/-16.4885
18500LacootaМокегуа-70.5743/-16.5369
18500HuarataМокегуа-70.5693/-16.3843
18500CarpaocoМокегуа-70.676/-16.3765
18500PullapullaneМокегуа-70.3604/-16.4517
18500LarantancaМокегуа-70.3682/-16.4884
18500OyuniМокегуа-70.5138/-16.4565
18500PucaraМокегуа-70.4476/-16.4186
18500PacocahuaМокегуа-70.4456/-16.5002
18500CoteacaМокегуа-70.64/-16.3874
18500WilacolloМокегуа-70.3634/-16.4915
18500PacchaniМокегуа-70.3943/-16.4769
18500Cocha PunkuМокегуа-70.7226/-16.3811
18500PucarahueccoМокегуа-70.4018/-16.5155
18500SapiliaМокегуа-70.5774/-16.4851
18500CapellaniМокегуа-70.4396/-16.469
18500Santiago de Pachas (Pachas)Мокегуа-70.7161/-16.4668
18500ChacrapampaМокегуа-70.5333/-16.55
18500VilhuamiМокегуа-70.4902/-16.5465
18500Vilca HuarmiМокегуа-70.5312/-16.5495
18500Vilavilani - JancoyoМокегуа-70.7233/-16.3999
18500MoleroyojМокегуа-70.6591/-16.4391
18500CocaliaМокегуа-70.635/-16.4601
18500ChaullaniМокегуа-70.3477/-16.469
18500PunteraМокегуа-70.4969/-16.4816
18500HirhuaraМокегуа-70.493/-16.3908
18500HueccoМокегуа-70.6443/-16.5183
18500CondorineМокегуа-70.7286/-16.3947
18500MatazoМокегуа-70.56/-16.5293
18500YanamuriМокегуа-70.6522/-16.4529
18500MilloМокегуа-70.493/-16.3789
18500MolliniМокегуа-70.7123/-16.4737
18500HuchaniМокегуа-70.6491/-16.489
18500ChancolleМокегуа-70.6068/-16.41
18500QuellomocjoМокегуа-70.4911/-16.3838
18500ChapiМокегуа-70.4621/-16.4442
18500Chapi PucaraМокегуа-70.4767/-16.3974
18500Huerta MayoМокегуа-70.5242/-16.5252
18500AnarayaМокегуа-70.4699/-16.553
18500Luli PuncoМокегуа-70.4575/-16.4876
18500LlawinoМокегуа-70.6483/-16.4791
18500PuquintiaМокегуа-70.5708/-16.4461
18500HuquihuaycoМокегуа-70.4503/-16.4327
18500Coroise (San Miguel de Coroise)Мокегуа-70.7238/-16.3857
18500Putina HuataМокегуа-70.5097/-16.5411
18500WizcallojoМокегуа-70.4192/-16.4982
18500Putina Huata AltaМокегуа-70.5117/-16.533
18500CoralМокегуа-70.6781/-16.4681
18500OccjoМокегуа-70.494/-16.3758
18500SamiriМокегуа-70.3415/-16.4284
18500SallumaМокегуа-70.7306/-16.3968
18500SallacuchoМокегуа-70.5754/-16.478
18500MisitahuiМокегуа-70.4667/-16.5221
18500ChusicaniМокегуа-70.5506/-16.5061
18500Jayuja YuniМокегуа-70.4079/-16.4795
18500TalfiñaМокегуа-70.7181/-16.387
18500TeineМокегуа-70.4232/-16.5216
18500JapopujoМокегуа-70.3864/-16.4737
18500TinkanchaМокегуа-70.6456/-16.4746
18500JancopujoМокегуа-70.3414/-16.4376
18500CalliutaniМокегуа-70.42/-16.4937
18500ParachuroМокегуа-70.4979/-16.383
18500TupopampaМокегуа-70.3666/-16.4797
18500Jara JaraМокегуа-70.5766/-16.4919
18500JarachuroМокегуа-70.4776/-16.3931
18500JatumpataМокегуа-70.6474/-16.4961
18500ChocanantaМокегуа-70.4494/-16.5202
18500ChullunquianiМокегуа-70.3817/-16.4618
18500Uray LarantancaМокегуа-70.3805/-16.5046
18500Pata PampaМокегуа-70.7291/-16.3776
18500JatunhuasiМокегуа-70.6881/-16.3658
18500Pucara BМокегуа-70.4006/-16.4995
18500PicarianiМокегуа-70.4726/-16.4869
18500Yuraj HuaycoМокегуа-70.4852/-16.4071
18500Huara OccjoМокегуа-70.4237/-16.4774
18500TupocjoМокегуа-70.7183/-16.3851
18500SulchajeМокегуа-70.6644/-16.5097
18500Patillani (Patilloni)Мокегуа-70.4885/-16.4125
18500Puca ApachetaМокегуа-70.4992/-16.4281
18500Buena VistaМокегуа-70.7195/-16.4669
18500PayojoМокегуа-70.6451/-16.5017
18500PatipatiniМокегуа-70.4529/-16.4274
18500TorihuataМокегуа-70.4998/-16.5111
18500Vila CcolloМокегуа-70.7257/-16.3981
18500ChupriaМокегуа-70.5997/-16.461
18500Ttocjo TtocjoМокегуа-70.6343/-16.4299
18500ChoricolloМокегуа-70.3695/-16.4933
18500ChojataМокегуа-70.7333/-16.4
18500Janco TiyiМокегуа-70.3783/-16.5
18500KantuyocМокегуа-70.7368/-16.3899
18500YuracjcanchaМокегуа-70.6536/-16.4705
18200ColohuacheМокегуа-70.9673/-16.6926
18200EscobayaМокегуа-70.9703/-16.6906
18200Santa CruzМокегуа-70.9828/-16.7055
18200PaylogenМокегуа-70.9622/-16.6529
18200MallajaМокегуа-70.9929/-16.7176
18200San MiguelМокегуа-70.9835/-16.6849
18200San Miguel de Moro MoroМокегуа-71.0003/-16.7284
18200YarapampaМокегуа-70.9628/-16.6893
18200MollojoМокегуа-70.9821/-16.6722
18200PatapampaМокегуа-70.9621/-16.6563
18200Rincon del ValleМокегуа-70.9867/-16.6398
18200ChasquipataМокегуа-70.9905/-16.6817
18200QuinistacasМокегуа-70.9666/-16.6618
18200San FranciscoМокегуа-70.982/-16.698
18200SabintoМокегуа-70.9866/-16.6769
18200SabayaМокегуа-70.982/-16.684
18200San Juan de DiosМокегуа-70.9927/-16.6941
18200OmateМокегуа-70.9833/-16.6833
18200CharicuchoМокегуа-70.9675/-16.6088
18200HuasalonМокегуа-70.9598/-16.6638
18200CoilantoМокегуа-70.9665/-16.6466
18200Uray TamañaМокегуа-70.9884/-16.6485
18200CogriМокегуа-70.9826/-16.6686
18200UrinayМокегуа-70.9956/-16.714
18200AchicariМокегуа-70.9646/-16.6729
18200ChallahuayoМокегуа-70.9634/-16.6487
18200Chichilin MedioМокегуа-70.9714/-16.6577
18200Chichilin BajoМокегуа-70.9703/-16.6624
18200Chichilin AltoМокегуа-70.9698/-16.6524
18200CoachoМокегуа-70.9645/-16.6272
18200CarabayaМокегуа-70.9672/-16.6317
18200TamañaМокегуа-70.9869/-16.6458
18200Santa CatalinaМокегуа-70.9955/-16.7319
18200LindaypampaМокегуа-70.9811/-16.6787
18200LajeМокегуа-70.9747/-16.68
18200LalaguayaМокегуа-70.9772/-16.6937
18200La BandaМокегуа-70.9886/-16.6457
18100PocataМокегуа-70.8094/-17.1198
18100AltaraniМокегуа-70.5318/-16.9695
18100Chuchusquea AltaМокегуа-70.7699/-17.0457
18100Mollisaja ChiquitaМокегуа-70.8825/-17.1082
18100Chuchusquea BajaМокегуа-70.7748/-17.051
18100MollisajaМокегуа-70.8975/-17.1258
18100HuachoМокегуа-70.5454/-16.971
18100Pampa AntaМокегуа-70.5604/-17.0046
18100PorobayaМокегуа-70.8405/-17.0072
18100Pampa de VacaМокегуа-70.5504/-17.1828
18100CharaqueМокегуа-70.6316/-17.0736
18100ChilliguaМокегуа-70.6441/-16.8922
18100Agua LargaМокегуа-70.6778/-16.9663
18100Pampa ColoradaМокегуа-70.8597/-17.0684
18100ChuvilaqueМокегуа-70.8823/-17.0681
18100YarivavoМокегуа-70.8033/-16.8943
18100Quellaveco AsanaМокегуа-70.6289/-17.0954
18100TarucaniМокегуа-70.5695/-16.9526
18100ChilcalМокегуа-70.8348/-17.0276
18100QuellavecoМокегуа-70.6167/-17.15
18100CilicaМокегуа-70.5655/-17.1906
18100AlegomaМокегуа-70.8596/-17.0871
18100Chujulay BajoМокегуа-70.798/-17.0253
18100Quebrada CuajoneМокегуа-70.8178/-17.0017
18100ChibayaМокегуа-70.8273/-17.1277
18100Quebrada CocotcaМокегуа-70.8411/-17.1238
18100PeraneМокегуа-70.9008/-17.0647
18100YaraneМокегуа-70.844/-17.0707
18100Piedra GrandeМокегуа-70.5365/-16.9485
18100ChocanantaМокегуа-70.4849/-17.0433
18100Chavilaque AltoМокегуа-70.8616/-17.0398
18100Cocotea AltaМокегуа-70.7734/-17.0726
18100OtoraМокегуа-70.8523/-17.0085
18100Cocotea Villa VerdeМокегуа-70.7564/-17.0671
18100Chujulay AltoМокегуа-70.7714/-17.0164
18100Quebrada HondaМокегуа-70.545/-17.1796
18100Alto HawayМокегуа-70.8901/-16.9143
18100PachasМокегуа-70.9084/-16.798
18100Quele GrandeМокегуа-70.8387/-17.0385
18100Quele ChicoМокегуа-70.8651/-17.0518
18100Alto CoplanМокегуа-70.8804/-17.0892
18100Negra TrichiraniМокегуа-70.5363/-16.986
18100NegronesМокегуа-70.5571/-16.9265
18100Nueva EsperanzaМокегуа-70.905/-17.1108
18100ChujulayМокегуа-70.7738/-17.017
18100QueleМокегуа-70.857/-17.0462
18100ParalaqueМокегуа-70.8546/-17.0315
18100Nueva YacangoМокегуа-70.9014/-17.1021
18100Pampa CuellarМокегуа-70.7021/-16.9929
18100MollebayaМокегуа-70.8206/-17.0497
18100LabramaneМокегуа-70.8257/-17.0644
18100SaucineМокегуа-70.8356/-17.0653
18100SaytocoМокегуа-70.6896/-16.9248
18100Villa BotiflacaМокегуа-70.7845/-17.0673
18100Doce QuebradasМокегуа-70.9007/-17.0981
18100CampayaМокегуа-70.961/-16.777
18100La CapampaМокегуа-70.5784/-16.9857
18100La BandaМокегуа-70.8505/-17.0733
18100SiricaniМокегуа-70.5753/-16.9873
18100ArondayaМокегуа-70.591/-16.9963
18100SujabayaМокегуа-70.7981/-17.1195
18100CapantoМокегуа-70.844/-17.0844
18100CulineМокегуа-70.5969/-16.9886
18100Villa VerdeМокегуа-70.7821/-17.0747
18100IlubayaМокегуа-70.8432/-17.0595
18100Cruz PujoМокегуа-70.7298/-16.9476
18100Villa CuajoneМокегуа-70.8069/-17.0747
18100CruzaniМокегуа-70.6212/-16.9916
18100La PascanaМокегуа-70.853/-17.0837
18100Inogoya ChicoМокегуа-70.8843/-17.0483
18100CapilluneМокегуа-70.6446/-17.1627
18100La Mesana IМокегуа-70.8431/-17.0204
18100Inogoya GrandeМокегуа-70.8766/-17.0263
18100VallecitoМокегуа-70.9529/-16.7783
18100El ChorroМокегуа-70.836/-17.0202
18100CaleraМокегуа-70.5751/-16.9965
18100El PuquioМокегуа-70.8472/-17.0638
18100TijillaneМокегуа-70.5556/-17.1879
18100TijiñaniМокегуа-70.663/-17.0304
18100TitijonesМокегуа-70.5396/-16.9385
18100LlameriaМокегуа-70.5412/-16.9634
18100EstupeМокегуа-70.8082/-16.8881
18100El YaralМокегуа-70.9363/-16.7771
18101TorataМокегуа-70.8433/-17.0769
18100Torata AltaМокегуа-70.8359/-16.9799
18100El PanteonМокегуа-70.5319/-16.9313
18100El PalomarМокегуа-70.8173/-17.1227
18100AsanaМокегуа-70.5208/-17.0648
18100CaluyoМокегуа-70.5573/-17.1577
18100CuripampaМокегуа-70.8229/-17.0141
18100TalaМокегуа-70.6918/-17.1048
18100CaluchaveМокегуа-70.729/-17.1104
18100TalabayaМокегуа-70.797/-16.9862
18100El InganeМокегуа-70.8434/-16.997
18100El MiradorМокегуа-70.7854/-17.1181
18100Tambo CorralМокегуа-70.8681/-17.0051
18100CalientesМокегуа-70.7343/-17.1338
18100TorrecillaМокегуа-70.656/-16.8877
18100Cruz PataМокегуа-70.8461/-17.0803
18100Corazon PampaМокегуа-70.5184/-17.0443
18100Sajena BajaМокегуа-70.83/-16.9987
18100CoplayМокегуа-70.8821/-17.0992
18100HullaМокегуа-70.6538/-16.9551
18100Haway ChicoМокегуа-70.8823/-16.9395
18100Yacango BajoМокегуа-70.8649/-17.0991
18100San AntonioМокегуа-70.8516/-17.0015
18100San CallaniМокегуа-70.5989/-17.0039
18100YacangoМокегуа-70.87/-17.0947
18100Sajena AltaМокегуа-70.8359/-16.9799
18100Alto OtoraМокегуа-70.8565/-17.019
18100ChacaniМокегуа-70.8316/-17.0845
18100Haway GrandeМокегуа-70.9139/-16.866
18100HuacananeМокегуа-70.8348/-17.0276
18100QuentoМокегуа-70.8439/-16.9442
18100Hospital CuajoneМокегуа-70.7589/-17.0483
18100MimilaqueМокегуа-70.8499/-16.9366
18100CondoraneМокегуа-70.6568/-17.099
18100SabayaМокегуа-70.8404/-17.0682
18100AnataМокегуа-70.7697/-17.1308
18100CollpalacaМокегуа-70.5693/-16.9727
18100CamataМокегуа-70.8138/-17.0577
18100LloquepacasiМокегуа-70.8377/-17.0338
18100Corral BlancoМокегуа-70.5649/-16.9768
18100Santa AnaМокегуа-70.9246/-16.7823
18100Las CanteriasМокегуа-70.8288/-17.0542
18100San PedroМокегуа-70.9051/-16.781
18100Las PatillasМокегуа-70.8372/-17.0534
18100Viscayoco TrichiraniМокегуа-70.534/-16.9574
18100SanjuneМокегуа-70.848/-16.9643
18100ViscachuneМокегуа-70.547/-17.1494
18100LaytocoМокегуа-70.5192/-17.1339
18100AncuaqueМокегуа-70.6024/-16.9997
18100IchupampaМокегуа-70.7702/-17.043
18100CorralonesМокегуа-70.6053/-16.9513
18100CoscoreМокегуа-70.7598/-17.1223
18100Viña BlancaМокегуа-70.6297/-17.018
18100Carotira BajaМокегуа-70.741/-17.1141
18420QueyentoМокегуа-70.6563/-16.6978
18420ChinchillaneМокегуа-70.7669/-16.7341
18420CargacheМокегуа-70.6463/-16.7199
18420ChallapatjaМокегуа-70.6664/-16.7245
18420CalacoaМокегуа-70.7/-16.75
18420TiquilaneМокегуа-70.6036/-16.6399
18420ChiaraqueМокегуа-70.6172/-16.7102
18420Totorane ChicoМокегуа-70.6027/-16.5904
18420Totorane GrandeМокегуа-70.6056/-16.5674
18420YaralМокегуа-70.79/-16.7396
18420PumasoloМокегуа-70.5799/-16.6177
18420TantaneМокегуа-70.6475/-16.6856
18420Sajan CuracaМокегуа-70.6775/-16.7383
18420San CristobalМокегуа-70.7052/-16.7403
18420Cañagua ChicoМокегуа-70.58/-16.5677
18420AruntayaМокегуа-70.546/-16.5657
18420Cañagua GrandeМокегуа-70.5141/-16.5608
18420TorrecillaМокегуа-70.8118/-16.7479
18420PutuncoМокегуа-70.7201/-16.6557
18420CcoroМокегуа-70.7847/-16.7346
18420ChinganeМокегуа-70.6301/-16.6793
18420SijuayaМокегуа-70.7402/-16.6663
18420SandillaneМокегуа-70.794/-16.7667
18420PucllocoМокегуа-70.6573/-16.5954
18420TanganiМокегуа-70.6823/-16.7358
18420CampayМокегуа-70.6185/-16.7216
18420PallateaМокегуа-70.6102/-16.5992
18420HornuneМокегуа-70.6396/-16.6728
18420Ichupampa ChicoМокегуа-70.676/-16.7326
18420MuylaqueМокегуа-70.7104/-16.6735
18420HuayllaniМокегуа-70.5511/-16.6147
18420ForestalМокегуа-70.6643/-16.7283
18420EstagagacheМокегуа-70.7676/-16.7349
18420CotaМокегуа-70.7511/-16.6228
18420Misane PintataМокегуа-70.7216/-16.7217
18420HuatapampaМокегуа-70.5527/-16.5862
18420CotapampaМокегуа-70.5773/-16.6817
18420OquevilqueМокегуа-70.5793/-16.6272
18420IslaМокегуа-70.7847/-16.7668
18420Consto GrandeМокегуа-70.7197/-16.6527
18420LolejonМокегуа-70.7214/-16.6209
18420Consto ChicoМокегуа-70.7155/-16.6497
18420CullabayaМокегуа-70.7085/-16.7521
18420Joxipiña_x000D_Мокегуа-70.5951/-16.6028
18420PatuneМокегуа-70.6316/-16.673
18420IchupampaМокегуа-70.667/-16.7299
18000El ComunМокегуа-70.8598/-17.1523
18001El PedregalМокегуа-70.9082/-17.1836
18000Los AltillosМокегуа-70.8434/-17.1327
18001Belen de SameguaМокегуа-70.9081/-17.1827
18000TucumanМокегуа-70.893/-17.1753
18000MaililiМокегуа-70.8369/-17.1344
18000Nueva SameguaМокегуа-70.8861/-17.178
18001SameguaМокегуа-70.8989/-17.1794
18000Quebrada Mama RosaМокегуа-70.8579/-17.1552
18001Fundo la CabañaМокегуа-70.9009/-17.1752
18001EscapalaqueМокегуа-70.9073/-17.1845
18001SancaraМокегуа-70.8949/-17.1739
18001El TotoralМокегуа-70.906/-17.1815
18001La PetacaМокегуа-70.9024/-17.1779
18000Olleria BajaМокегуа-70.8745/-17.1664
18000YunguyoМокегуа-70.8816/-17.1676
18000Los CanutosМокегуа-70.8472/-17.1331
18000El MolinoМокегуа-70.8382/-17.1309
18000PulpitoМокегуа-70.8616/-17.1555
18000TerronМокегуа-70.8451/-17.1339
18000La ChimbaМокегуа-70.8543/-17.1366
18000Quebrada CalerasМокегуа-70.8749/-17.1686
18001El CruceroМокегуа-70.8988/-17.1784
18000Buena VistaМокегуа-70.8604/-17.153
18001ChiriloМокегуа-70.9001/-17.1763
18001CerrillosМокегуа-70.8965/-17.1915
18001VictoriaМокегуа-70.8988/-17.1864
18000Olleria AltaМокегуа-70.8666/-17.1572
18410QuebayaМокегуа-70.6789/-16.7495
18410SacuayaМокегуа-70.7124/-16.7615
18410CuchumbayaМокегуа-70.6833/-16.75
18410HuatalaqueМокегуа-70.7207/-16.7558
18410EstanqueМокегуа-70.7575/-16.7601
18410SotolojoМокегуа-70.7106/-16.776
18410SoquezaneМокегуа-70.6659/-16.7868
18410YojoМокегуа-70.7277/-16.765
18400CalamorcaМокегуа-70.4969/-16.797
18400TillankereМокегуа-70.0615/-16.7556
18400JancutiМокегуа-70.3806/-16.739
18400Janqo UyoМокегуа-70.343/-16.6812
18400TingachisМокегуа-70.673/-16.8364
18400Joya CcolloМокегуа-70.2273/-16.7206
18400TinquitaМокегуа-70.099/-16.7665
18400TintinМокегуа-70.7154/-16.7768
18400CalispayaМокегуа-70.623/-16.8177
18400JancoyoМокегуа-70.3457/-16.6784
18400CalahuintoМокегуа-70.0558/-16.7289
18400TilayaМокегуа-70.3364/-16.5539
18400TaypilayaМокегуа-70.2464/-16.5803
18400JaroccoМокегуа-70.251/-16.7231
18400CalasayaМокегуа-70.3606/-16.6913
18400TapumaМокегуа-70.1654/-16.7254
18400Jisca HuarmiamayaМокегуа-70.5109/-16.8385
18400Jaque HuichincaМокегуа-70.3064/-16.6041
18400ShilaМокегуа-70.2773/-16.5307
18400AchacalaМокегуа-70.3511/-16.723
18400TieМокегуа-70.138/-16.8265
18400Tijipampa (Ni)Мокегуа-70.1534/-16.8599
18400TaypecahuaМокегуа-70.4586/-16.8053
18400Callan CaniМокегуа-70.2517/-16.636
18400KullcoМокегуа-70.1267/-16.8021
18400KollpaМокегуа-70.3457/-16.5439
18400SojootaМокегуа-70.4573/-16.6138
18400SolajoМокегуа-70.688/-16.809
18400SomoaМокегуа-70.6869/-16.8257
18400SonosraniМокегуа-70.4459/-16.6435
18400SoquesaniМокегуа-70.6286/-16.8096
18400KiwiriМокегуа-70.2601/-16.6747
18400CampamentoМокегуа-70.4545/-16.7279
18400SinohoccoМокегуа-70.2948/-16.6892
18400Sapa MocoМокегуа-70.2116/-16.6955
18400CuchuotaМокегуа-70.3495/-16.4953
18400CangalliМокегуа-70.3246/-16.6056
18400CupluneМокегуа-70.7056/-16.7921
18400SaywaniМокегуа-70.3711/-16.7024
18400CanchimaМокегуа-70.7646/-16.8055
18400SenoccoМокегуа-70.2345/-16.786
18400La CascateМокегуа-70.6968/-16.8148
18400SorapatjaМокегуа-70.3062/-16.7286
18400SotolojoМокегуа-70.7106/-16.776
18400Calva HuayccotaМокегуа-70.4216/-16.6614
18400TahiaМокегуа-70.145/-16.8391
18400CalutaМокегуа-70.4211/-16.6785
18400TaipiscahuaМокегуа-70.6083/-16.7947
18400Junto PujoМокегуа-70.3105/-16.6111
18400CallancaМокегуа-70.3537/-16.5407
18400SuraweccoМокегуа-70.0849/-16.7052
18400TalamoqoМокегуа-70.3192/-16.6922
18400TaculapampaМокегуа-70.5064/-16.876
18400TacaqueМокегуа-70.141/-16.8462
18400CambruneМокегуа-70.6789/-16.8261
18400SudeguecoМокегуа-70.6856/-16.8226
18400KeruneМокегуа-70.0644/-16.7089
18400KeñuaniМокегуа-70.164/-16.7393
18400KelluyoМокегуа-70.2293/-16.7652
18400CamañaМокегуа-70.1389/-16.8144
18400SuricagiaМокегуа-70.3478/-16.6628
18400KcausoМокегуа-70.3036/-16.6713
18400CalluchaniМокегуа-70.4209/-16.6723
18400CacsataМокегуа-70.3224/-16.4905
18400Inca LacayaМокегуа-70.1104/-16.7776
18400HancoatiñaМокегуа-70.4703/-16.6953
18400WiscallocoМокегуа-70.2914/-16.6832
18400WisculljocoМокегуа-70.4873/-16.8672
18400HuntapujoМокегуа-70.3097/-16.5907
18400Wuiza WizcachaМокегуа-70.47/-16.7371
18400HumalzoМокегуа-70.5046/-16.846
18400HancohuaraМокегуа-70.3237/-16.6607
18400HuirosoccoМокегуа-70.2384/-16.7159
18400Ancco ZacayaМокегуа-70.3229/-16.727
18400WinchincaМокегуа-70.15/-16.7961
18400WilaraМокегуа-70.1429/-16.8508
18400ViluyoМокегуа-70.3776/-16.6445
18400VinavistaneМокегуа-70.4033/-16.6147
18400IchuntataМокегуа-70.5684/-16.7064
18400VizcachuneМокегуа-70.395/-16.7453
18400AngleyaМокегуа-70.7659/-16.8147
18400Wallata MankañiМокегуа-70.2619/-16.636
18400WarancoМокегуа-70.3055/-16.5549
18400WaricachiМокегуа-70.1796/-16.7938
18400WilaqueМокегуа-70.3193/-16.7487
18400HuintoМокегуа-70.4585/-16.8448
18400HimantoМокегуа-70.4446/-16.8124
18400AllcamiriniМокегуа-70.4735/-16.7584
18400YoccolloМокегуа-70.3052/-16.7072
18400HuarancoМокегуа-70.4941/-16.6777
18400YuhintoМокегуа-70.1255/-16.7922
18400HuarahuaraniМокегуа-70.5002/-16.678
18400HuancallaneМокегуа-70.3366/-16.4731
18400AcosiriМокегуа-70.2135/-16.7873
18400AchacpujoМокегуа-70.1021/-16.85
18400Huano ColloМокегуа-70.365/-16.7318
18400HuarayaМокегуа-70.3295/-16.6845
18400HuarayaniМокегуа-70.5287/-16.6752
18400HuertaМокегуа-70.3199/-16.6088
18400AmayaniМокегуа-70.4195/-16.6315
18400HiromoccoМокегуа-70.2276/-16.7586
18400YaraguaМокегуа-70.8103/-16.7649
18400HuataraquenaМокегуа-70.6932/-16.8207
18400Huallat ManccañaМокегуа-70.2601/-16.637
18400HuarimuroМокегуа-70.3541/-16.6769
18400HuaricuncaМокегуа-70.297/-16.6624
18400HuaricachiМокегуа-70.127/-16.815
18400HuancuriМокегуа-70.463/-16.7486
18400TitireМокегуа-70.3645/-16.5304
18400JanccohuallaМокегуа-70.2441/-16.795
18400Jancar MocoМокегуа-70.4592/-16.7428
18400JamachichumañaМокегуа-70.3813/-16.5818
18400EsquinaniМокегуа-70.3474/-16.4831
18400AucatiñaМокегуа-70.3941/-16.6837
18400TrampaniМокегуа-70.6542/-16.8129
18400Tambo VizcachazМокегуа-70.2051/-16.9002
18400JachogocoМокегуа-70.476/-16.772
18400AtaspayaМокегуа-70.7075/-16.786
18400BininguillaneМокегуа-70.3556/-16.5301
18400Janco ApachetaМокегуа-70.3997/-16.6182
18400Tiyi PuncoМокегуа-70.4958/-16.8416
18400JancoharaМокегуа-70.3591/-16.7115
18400CachimocoМокегуа-70.1873/-16.7069
18400Janco UtawiМокегуа-70.2352/-16.7845
18400CachichinaМокегуа-70.3003/-16.6716
18400CachicachiМокегуа-70.7012/-16.792
18400EscaccollpaМокегуа-70.5301/-16.6431
18400EscajaraМокегуа-70.5025/-16.7239
18400CacacharaМокегуа-70.0983/-16.7438
18400TulawintoМокегуа-70.1329/-16.9133
18400JachacalaМокегуа-70.3503/-16.7254
18400EstupeМокегуа-70.7963/-16.863
18400Isca SinojoccoМокегуа-70.2309/-16.7795
18400Isca HumajalsoМокегуа-70.2972/-16.68
18400ArichuaМокегуа-70.4019/-16.7063
18400IrpaccalaМокегуа-70.3222/-16.7273
18400AntajaraniМокегуа-70.1194/-16.6708
18400IromocoМокегуа-70.0388/-16.6918
18400IrohuintoМокегуа-70.1144/-16.8201
18400IrocolloМокегуа-70.1336/-16.7752
18400AruntayaМокегуа-70.2947/-16.6194
18400Isccajjach'occoМокегуа-70.2105/-16.9118
18400JachacachiМокегуа-70.1735/-16.7906
18400Jacha CollpaМокегуа-70.5057/-16.8304
18400UmajalsoМокегуа-70.354/-16.4777
18400AsnuniМокегуа-70.2517/-16.7845
18400Jacha CallancaМокегуа-70.1244/-16.7965
18400Jacha AruntayaМокегуа-70.2718/-16.6054
18400IsluyoМокегуа-70.3681/-16.7394
18400UtaviniМокегуа-70.1289/-16.7584
18400IskachapiМокегуа-70.3997/-16.6045
18400IrhuichincaМокегуа-70.2472/-16.6463
18400CuchuchiniМокегуа-70.1781/-16.6983
18400Pueblo LibreМокегуа-70.718/-16.7811
18400ColanaМокегуа-70.7133/-16.7833
18400OcoroneМокегуа-70.1341/-16.7433
18400OcoloneМокегуа-70.4947/-16.7495
18400CharocoМокегуа-70.1735/-16.7128
18400Colini HueccoМокегуа-70.2319/-16.7417
18400MusiñaМокегуа-70.2763/-16.6991
18400Quello MoccoМокегуа-70.3007/-16.6964
18400MonoreМокегуа-70.804/-16.8438
18400ChaullajahuiraМокегуа-70.4085/-16.6213
18400OmojjtireМокегуа-70.397/-16.7837
18400OquelacaМокегуа-70.552/-16.6491
18400PaccolloМокегуа-70.2439/-16.8001
18400ChiarjoccoМокегуа-70.2938/-16.664
18400PacchaМокегуа-70.4116/-16.7526
18400PacapayaМокегуа-70.7287/-16.8143
18400PacachineМокегуа-70.332/-16.6182
18400PulpraМокегуа-70.3556/-16.5493
18400PabellunaniМокегуа-70.2419/-16.9088
18400OrcochuroМокегуа-70.4676/-16.5933
18400Mistis PujoМокегуа-70.3953/-16.6011
18400MisquiniМокегуа-70.7333/-16.8309
18400Chapoma JayujayuneМокегуа-70.1244/-16.8117
18400QuimsachataМокегуа-70.4285/-16.7773
18400QuimulaniМокегуа-70.409/-16.6383
18400ChallapujoМокегуа-70.3324/-16.4797
18400MichamichaniМокегуа-70.2853/-16.6901
18400MatasoМокегуа-70.4832/-16.6601
18400CondoriquiñaМокегуа-70.391/-16.7267
18400QuisimisaniМокегуа-70.2962/-16.6081
18400Challa WintuМокегуа-70.1005/-16.7612
18400ChallawintoМокегуа-70.3827/-16.7573
18400MillocoМокегуа-70.4414/-16.7214
18400QuillapujoМокегуа-70.1427/-16.8049
18400ChapiocoМокегуа-70.3261/-16.6695
18400QuescaМокегуа-70.4955/-16.8875
18400MirafloresМокегуа-70.7101/-16.7861
18400CollpaniМокегуа-70.4297/-16.6887
18400MillutaМокегуа-70.4389/-16.7113
18400ChamataМокегуа-70.4994/-16.6965
18400ChalsajoneМокегуа-70.7881/-16.8384
18400ChalsahuaМокегуа-70.6177/-16.8029
18400ReymuntuniМокегуа-70.2527/-16.7691
18400PajgraМокегуа-70.4065/-16.6456
18400PayehuintoМокегуа-70.4335/-16.8314
18400ChullancaniМокегуа-70.073/-16.76
18400Pasto Grande JuliМокегуа-70.1332/-16.8016
18400PascaniМокегуа-70.2709/-16.7233
18400Picho MocoМокегуа-70.1123/-16.7551
18400PichuaniМокегуа-70.3115/-16.7171
18400PichucaraМокегуа-70.2826/-16.6972
18400ChupicasayguaniМокегуа-70.5076/-16.8665
18400ChurimujuniМокегуа-70.2602/-16.7242
18400PatacaveМокегуа-70.5016/-16.6039
18400PeruaperuaniМокегуа-70.06/-16.747
18400ChujuneМокегуа-70.7281/-16.7995
18400PayicuchoМокегуа-70.5069/-16.8044
18400PayiwintoМокегуа-70.3764/-16.7476
18400PatipatineМокегуа-70.4994/-16.6213
18400PataraМокегуа-70.3231/-16.7236
18400ChoricallaМокегуа-70.1617/-16.7447
18400ChongorocoМокегуа-70.1368/-16.8172
18400ChotapatjaМокегуа-70.3831/-16.7297
18400ChocnapmujoМокегуа-70.5168/-16.8636
18400PinuniМокегуа-70.0847/-16.7783
18400PaquiМокегуа-70.6809/-16.8116
18400ChincuneМокегуа-70.334/-16.644
18400ChilliguaМокегуа-70.319/-16.4711
18400PucaraМокегуа-70.1632/-16.7322
18400Pampa HutaМокегуа-70.3905/-16.7747
18400ChilaМокегуа-70.3313/-16.719
18400Cing JocoМокегуа-70.463/-16.7653
18400PausantaМокегуа-70.3441/-16.5148
18400ChijuraniМокегуа-70.1435/-16.7065
18400PajsianquiМокегуа-70.2079/-16.856
18400PucaivientoМокегуа-70.0888/-16.7747
18400ChilotaМокегуа-70.4331/-16.7232
18400PotuncoМокегуа-70.3535/-16.7151
18400Pañuma Señor ColloМокегуа-70.2082/-16.9057
18400PmarcacuralaМокегуа-70.4082/-16.7375
18400ChinchillaneМокегуа-70.3387/-16.7364
18400PantinМокегуа-70.7489/-16.7907
18400ChinchareМокегуа-70.6608/-16.8549
18400ChinacariМокегуа-70.5713/-16.8562
18400Chimu JayujayuneМокегуа-70.1267/-16.8068
18400Poto UtaМокегуа-70.5103/-16.823
18400PuchuirpaМокегуа-70.1329/-16.8202
18400Ccauso PatillaМокегуа-70.4419/-16.8354
18400LlancallancaniМокегуа-70.3425/-16.5103
18400CatañaniМокегуа-70.3687/-16.7431
18400LipichiМокегуа-70.4289/-16.7058
18400CrucechilliguaМокегуа-70.5291/-16.9244
18400SallaМокегуа-70.5116/-16.8085
18400Ccaluta PañumaМокегуа-70.5161/-16.8481
18400CopapujoМокегуа-70.3679/-16.5108
18400SajaМокегуа-70.5119/-16.8581
18400LasocamañaМокегуа-70.3047/-16.7094
18400JancojancoМокегуа-70.1954/-16.7891
18400Cerro GrandeМокегуа-70.8167/-16.8077
18400CarumasМокегуа-70.7167/-16.8167
18400Ccallo VizcachaМокегуа-70.1934/-16.887
18400LlanqueriМокегуа-70.1594/-16.7499
18400CoroncheМокегуа-70.7537/-16.8119
18400CcayccomoccoМокегуа-70.291/-16.5933
18400CcalaprocesionМокегуа-70.2068/-16.8939
18400CorajahuiМокегуа-70.1493/-16.7623
18400CciquehugcoМокегуа-70.4839/-16.7803
18400LlocahuaМокегуа-70.1766/-16.6909
18400LoripungoМокегуа-70.1086/-16.8506
18400CcollpamocoМокегуа-70.4256/-16.6976
18400Costa RicaМокегуа-70.731/-16.7889
18400Ccota CuchoМокегуа-70.2402/-16.7883
18400Ccoyto CircaМокегуа-70.1921/-16.8605
18400ParachuroМокегуа-70.3494/-16.6634
18400CruceroМокегуа-70.0927/-16.7871
18400SaclaqueМокегуа-70.7388/-16.8059
18400Rincon JapoМокегуа-70.6581/-16.8626
18400Santa RosaМокегуа-70.0683/-16.6621
18400Rosa PatjaМокегуа-70.2727/-16.7053
18400LapichjaqueМокегуа-70.4227/-16.7711
18400ConfitalМокегуа-70.2455/-16.9009
18400Majar PampaМокегуа-70.4902/-16.7928
18400ConservaniМокегуа-70.2841/-16.6939
18400LuneМокегуа-70.7048/-16.7926
18400CruzaniМокегуа-70.4687/-16.5966
18400SailapaМокегуа-70.6722/-16.8235
18400Cerro PachasМокегуа-70.8746/-16.8011
18000GentilarМокегуа-70.9227/-17.1648
18000ChimbaМокегуа-70.9515/-17.1834
18000Pampas de GraneroМокегуа-71.1773/-17.2659
18000HuaracaneМокегуа-70.9431/-17.1669
18000La MercedМокегуа-70.9882/-17.2986
18000HuaracanitoМокегуа-70.9398/-17.1603
18000Santo DomingoМокегуа-70.9919/-17.2875
18000GarbanzalМокегуа-70.9833/-17.2667
18000Pampas de CongasМокегуа-71.1853/-17.2589
18000Virgen del CarmenМокегуа-70.9214/-17.2199
18000ChurrucasМокегуа-70.9959/-17.336
18000TrapicheМокегуа-71.0144/-17.3522
18000ChurrucaМокегуа-70.9233/-17.1683
18000CorpantoМокегуа-70.9834/-17.2787
18000La PampaМокегуа-70.9871/-17.2555
18000SorzanoМокегуа-70.9826/-17.2283
18000Cerro BaulМокегуа-70.8993/-17.2155
18000YaracachiМокегуа-70.9545/-17.1908
18000ZapataМокегуа-70.9723/-17.2313
18000Chimba BajaМокегуа-70.9514/-17.1857
18000Pampas de San AntonioМокегуа-70.9248/-17.2277
18000Pampas del Chen Chen SurМокегуа-70.8242/-17.2135
18000YaravicoМокегуа-70.9648/-17.1994
18000Siglo XxiМокегуа-70.911/-17.2402
18000San JulianМокегуа-70.9903/-17.3285
18000Alto la VillaМокегуа-70.9415/-17.1826
18000ChitalМокегуа-70.9237/-17.166
18000Dos QuebradasМокегуа-70.8998/-17.2032
18000PerlaМокегуа-70.8874/-17.2052
18000Las FloresМокегуа-70.9952/-17.3177
18000La CondezaМокегуа-70.9729/-17.2227
18001Las LechuzasМокегуа-70.9579/-17.2019
18000Cruz del SigloМокегуа-70.9129/-17.2054
18000ChiribayosМокегуа-71.0108/-17.1852
18000HomoМокегуа-70.9822/-17.238
18000Santa AnaМокегуа-70.993/-17.2902
18000Cruz VerdeМокегуа-70.9847/-17.2513
18000San PedroМокегуа-70.9833/-17.2833
18000AltilloМокегуа-70.9761/-17.2157
18000YahuayМокегуа-70.9315/-17.1631
18000Aguas MuertasМокегуа-70.9069/-17.1698
18000La SoledadМокегуа-70.9923/-17.3037
18000Dos Quebradas Chen ChenМокегуа-70.8582/-17.2196
18000La CuevitaМокегуа-70.9874/-17.2341
18000La BodeguillaМокегуа-70.9819/-17.2642
18000La CuchillaМокегуа-70.9268/-17.1678
18000El RinconМокегуа-70.9238/-17.1576
18000El PacaeМокегуа-70.9982/-17.3411
18000EscapalaqueМокегуа-70.9073/-17.1845
18001Buena VistaМокегуа-70.9296/-17.1751
18000Loma QuemadaМокегуа-70.951/-17.1816
18000TamayoМокегуа-71.0042/-17.3331
18000Cerro ColoradoМокегуа-70.866/-17.1972
18000BentrellataМокегуа-70.989/-17.2406
18000El MolleМокегуа-71.0088/-17.3579
18000EspejosМокегуа-71.0082/-17.3542
18000El RayoМокегуа-70.9438/-17.1807
18000MontalvoМокегуа-70.9657/-17.2123
18000AyancalМокегуа-70.9419/-17.1763
18000MonteblancoМокегуа-70.997/-17.3696
18000QuilanchaМокегуа-70.9536/-17.1794
18000El PalmoМокегуа-70.9826/-17.261
18000ChamosМокегуа-70.9833/-17.3
18000Maria Cupina (Cupine)Мокегуа-70.9947/-17.3075
18000CalalunaМокегуа-70.9678/-17.2165
18000MayorazgoМокегуа-70.9833/-17.3167
18000Condeza AltaМокегуа-70.9414/-17.2277
18000Cerro BlancoМокегуа-70.8842/-17.1947
18000Los PinosМокегуа-70.8659/-17.2234
18000El YaralМокегуа-70.9244/-17.1494
18000El PorvenirМокегуа-70.9685/-17.1531
18000Consorcio ClemeciМокегуа-71.2501/-17.2454
18000El PalomarМокегуа-71.0015/-17.3499
18000SacataМокегуа-70.9943/-17.3163
18000Tocino MontalvoМокегуа-70.9894/-17.1986
18000TapiaМокегуа-70.9833/-17.3333
18001MoqueguaМокегуа-70.9357/-17.1983
18000Los LaurelesМокегуа-70.8619/-17.2141
18000QuebradillasМокегуа-70.9477/-17.1762
18000SamateloМокегуа-70.9445/-17.1756
18000CopocropМокегуа-70.9572/-17.2516
18000San AntonioМокегуа-70.951/-17.2245
18001San AntonioМокегуа-70.9259/-17.2172
18000EstuquiñaМокегуа-70.9231/-17.1614
18000Clemesi AsicleМокегуа-71.2832/-17.235
18000ClemesiМокегуа-71.1974/-17.2673
18000EdenМокегуа-70.8613/-17.2052
18000LocumbillaМокегуа-70.9658/-17.2044
18000Estuquiña AltaМокегуа-70.9204/-17.1557
18000FlorestacionМокегуа-70.8976/-17.2213
18000CambruneМокегуа-70.9015/-17.2782
18000San JoseМокегуа-70.9835/-17.285
18000Los AngelesМокегуа-70.9772/-17.2299
18000El CondeМокегуа-70.9893/-17.3218
18000Omo ChicoМокегуа-70.9833/-17.25
18000Tres PeñasМокегуа-70.902/-17.1683
18000Tres QuebradasМокегуа-70.9856/-17.29
18000OasisМокегуа-70.8588/-17.2089
18000Quebrada HondaМокегуа-70.9404/-17.1622
18000Quebrada del MonoМокегуа-70.9736/-17.2134
18000Estopacage (Tupacaje)Мокегуа-70.9649/-17.19
18000Quebrada de CalalunaМокегуа-70.9831/-17.2286
18000OcollitaМокегуа-70.9412/-17.1658
18000Asociacion PachasМокегуа-70.9717/-17.2045
18000Asociacion las LechuzasМокегуа-70.8808/-17.2315
18000CharsaguaМокегуа-70.9179/-17.1635
18000El HuecoМокегуа-71.0679/-17.4812
18000Los AngulosМокегуа-70.9772/-17.2299
18000Pampa BlancaМокегуа-70.884/-17.2085

Докладвани телефонни номера в Moquegua

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+5153484027 +51 53 484027 (053) 484027 tel:+51-53-484027