Код на населеното място 905 (Ajax, ON)

Код на населеното място
Аякс, ON
0905
Местно време
Аякс, ON
Телефонен номер за спешни случаи
Аякс, ON
911
■ площ: Ajax, ON
Код на населеното място: 0905
Код за повикване на държава: +1
E.164 (код на държавата): 1
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Вашингтон
език: Английски
Валута: Американски долар (USD)
2 ЦИФРОВО ISO: US
3 ЦИФРОВО ISO: USA
Местно време: 19:42
Часова зона: America/Adak
Население: 327 167 434
Площ на земята: 9 629 091 KM2

Код на населеното място 905 - Ajax, ON

Ajax, ON се намира в Съединените щати и има регионален код 905. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Ajax, ON от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +1905 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Ajax, ON е 19:42.

Докладвани телефонни номера в Ajax, ON

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+19056836591 +1 905-683-6591 (905) 683-6591 tel:+1-905-683-6591
+19056836585 +1 905-683-6585 (905) 683-6585 tel:+1-905-683-6585
+19056836589 +1 905-683-6589 (905) 683-6589 tel:+1-905-683-6589
+19056836588 +1 905-683-6588 (905) 683-6588 tel:+1-905-683-6588
+19056839834 +1 905-683-9834 (905) 683-9834 tel:+1-905-683-9834
+19056836593 +1 905-683-6593 (905) 683-6593 tel:+1-905-683-6593
+19056836580 +1 905-683-6580 (905) 683-6580 tel:+1-905-683-6580
+19056836582 +1 905-683-6582 (905) 683-6582 tel:+1-905-683-6582
+19056831661 +1 905-683-1661 (905) 683-1661 tel:+1-905-683-1661
+19056836581 +1 905-683-6581 (905) 683-6581 tel:+1-905-683-6581
+19056836583 +1 905-683-6583 (905) 683-6583 tel:+1-905-683-6583
+19056830726 +1 905-683-0726 (905) 683-0726 tel:+1-905-683-0726
+19056837874 +1 905-683-7874 (905) 683-7874 tel:+1-905-683-7874
+19056836592 +1 905-683-6592 (905) 683-6592 tel:+1-905-683-6592
+19056836586 +1 905-683-6586 (905) 683-6586 tel:+1-905-683-6586
+19056836584 +1 905-683-6584 (905) 683-6584 tel:+1-905-683-6584
+19056830937 +1 905-683-0937 (905) 683-0937 tel:+1-905-683-0937
+19056836590 +1 905-683-6590 (905) 683-6590 tel:+1-905-683-6590
+19056839736 +1 905-683-9736 (905) 683-9736 tel:+1-905-683-9736
+19056831855 +1 905-683-1855 (905) 683-1855 tel:+1-905-683-1855
+19056836587 +1 905-683-6587 (905) 683-6587 tel:+1-905-683-6587
+19056831660 +1 905-683-1660 (905) 683-1660 tel:+1-905-683-1660