Georgiana, Алабама - Код на населеното място 334

Код на населеното място
Georgiana, AL
0334
Местно време
Georgiana, AL
Телефонен номер за спешни случаи
Georgiana, AL
911
състояние: Алабама
код на държавата: AL
■ площ: Georgiana, AL
Код на населеното място: 0334
Код за повикване на държава: +1
E.164 (код на държавата): 1
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Вашингтон
език: Английски
Валута: Американски долар (USD)
2 ЦИФРОВО ISO: US
3 ЦИФРОВО ISO: USA
Местно време: 21:06
Часова зона: America/Chicago
Население: 4 530 315
Площ на земята: 9 629 091 KM2

Georgiana, Алабама - Съединени щати, Алабама

Georgiana се намира в Съединените щати и има регионален код 334. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Georgiana от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +1334 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местно време в Georgiana, AL е 21:06.

Georgiana - Пощенски номера

Georgiana има 1 пощенски номер.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
36033GeorgianaАлабама-86.734/31.6287