Old Bridge Township, Ню Джърси - Код на населеното място 732

Код на населеното място
Old Bridge Township, Ню Джърси
0732
Местно време
Old Bridge Township, Ню Джърси
Телефонен номер за спешни случаи
Old Bridge Township, Ню Джърси
911
състояние: Ню Джърси
код на държавата: NJ
■ площ: Old Bridge Township, NJ
Код на населеното място: 0732
Телефонен код на държавата: +1
E.164 (код на държавата): 1
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Вашингтон
език: Английски
Валута: Американски долар (USD)
2 ЦИФРОВО ISO: US
3 ЦИФРОВО ISO: USA
Местно време: 16:46
Часова зона: America/New_York
Население: 8 751 436
Площ на земята: 9 629 091 KM2

Old Bridge Township, Ню Джърси - Съединени щати, Ню Джърси

Old Bridge Township се намира в Съединените щати и има регионален код 732. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Old Bridge Township от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +1732 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Old Bridge Township, NJ е 16:46.