Sully, Айова - Код на населеното място 641

Код на населеното място
Sully, IA
0641
Местно време
Sully, IA
Телефонен номер за спешни случаи
Sully, IA
911
състояние: Айова
код на държавата: IA
■ площ: Sully, IA
Код на населеното място: 0641
Код за повикване на държава: +1
E.164 (код на държавата): 1
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Вашингтон
език: Английски
Валута: Американски долар (USD)
2 ЦИФРОВО ISO: US
3 ЦИФРОВО ISO: USA
Местно време: 08:40
Часова зона: America/Chicago
Население: 2 955 010
Площ на земята: 9 629 091 KM2

Sully, Айова - Съединени щати, Айова

Sully се намира в Съединените щати и има регионален код 641. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Sully от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +1641 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местно време в Sully, IA е 08:40.

Sully - Пощенски номера

Sully има 1 пощенски номер.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
50251SullyАйова-92.8451/41.574